+31 6 42 12 55 66 info@vanlierfinance.nl

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga is deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
N.A.M. Maurice van Lier, eigenaar van vanLier FINANCE, KvK 54240522
Reigerlaan 111, 2678 WS DE LIER, 06-4212 55 66, info@vanlierfinance.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je jouw persoonsgegevens om aan jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.
Persoonsgegevens
Maurice van Lier verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres
Doeleinden
Maurice van Lier verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Het kunnen gebruiken van de Coaching Monitor;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.
Waarop is de verwerking gebaseerd 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
 • De verbetering van de diensten;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van de systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de IT-leverancier(s), testbureaus of andere derden indien zij worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer ik gebruik maak van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang ik jouw gegevens bewaar 
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe ik jouw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Van de informatie die over jou wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doe ik om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.
Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en, dien aanwezig een app, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.
Coaching Monitor
Ik maak gebruik van de Coaching Monitor. De Coaching Monitor is een digitaal evaluatie-instrument ten behoeve van het monitoren en evalueren van coachtrajecten, het uitvoeren van 360-graden evaluaties en peerfeedback, het mogelijk maken van (wetenschappelijk) onderzoeken en het verzamelen van brancheinformatie. Voor gebruik van deze Coaching Monitor is een apart privacyregelement beschikbaar; Het Privacyreglement Coaching Monitor (versie 2.0).
De Coaching Monitor voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verzamelen, verwerken en beheren van persoonsgegevens. De Monitor is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens) onder meldingsnummer: m1551631. Een kopie van dit Privacyreglement stuur ik altijd mee wanneer een coachtraject zal starten.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.
Cookies om bezoek te meten
Analytische cookies stellen mij in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven mij inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weet ik welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken de website kunnen verbeteren. De statistieken die ik verzamel kan ik niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Ik maak gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaats ik altijd bij een bezoek aan mijn website.
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
Het bijhouden van het aantal bezoekers op mijn webpagina’s.
Het bijhouden van de duur van het bezoek.
De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
Gegevens over je browser en apparaat waarmee je de website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
De manier waardoor je op mijn website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine.
Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijs ik naar de privacyverklaring van Google.
Ik verstrek de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.
Cookies voor social media integratie
Op mijn website toon ik video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven, Facebook, Twitter, YouTube en Google+. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kan je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je sturen naar:
vanLier FINANCE t.a.v. M. van Lier
Reigerlaan 111, 2678 WS DE LIER
06 – 42 12 55 66
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-5-2018